Welke duurzaamheidsdoelstellingen zijn er in 2020?

Vanuit de Nederlandse overheid en ook vanuit de samenleving komen er steeds meer stimuli die moeten helpen om ons land duurzamer te maken. Duurzaamheidsdoelstellingen zijn daarom voor het bedrijfsleven ontzettend belangrijk geworden, dat zien we overal in terug. Zo dient 14% van de energie in Nederland opgewekt te worden door middel van duurzame bronnen, geeft de Rijksoverheid aan. In 2030 dient dat op 37% te liggen. Maar naast de overheid zijn er nog meer takken die duurzaamheidsdoelstellingen hebben vastgesteld.

Bedrijven hebben graag een goed image. En dit imago kan verbeterd worden wanneer consumenten en andere bedrijven zien dat het bedrijf zich inzet voor een duurzamere samenleving. Denk hierbij aan het gebruik van groene energie, waar al veel bedrijven goed mee bezig zijn, maar ook het verminderen van de uitstoot op andere manieren. Want naast dat er intern veel bij een organisatie kan worden gedaan om de duurzaamheid te verbeteren, kunnen er ook extern stappen worden gezet.

Naar een duurzamer bedrijf toewerken in 2020

Een van de belangrijkste stappen die een bedrijf in 2020 kan nemen is het bekijken van de grootste afvalveroorzakers. Iedere dag gaan er vaak meerdere vuilniszakken de deur uit. En die zijn vaak gevuld met papier, koffiebekers, plastic verpakkingen, glazen flessen of potten, en nog veel meer. Niet alleen het afval heeft hierbij een impact op het milieu. Het transport hiervan naar de vuilnisverwerker speelt hierbij ook een rol. Wanneer bedrijven de hoeveelheid afval en het volume hiervan kunnen verminderen dan worden er al flinke stappen gezet.

Denk bijvoorbeeld aan het aanschaffen van een inzamelbak voor koffiebekers. Koffiebekers nemen per stuk flink wat ruimte in. Maar door middel van een inzamelbak gooit u deze op een zo effectief mogelijke manier weg. Dit betekent minder ruimte, dus minder vuilniszakken. En dat is weer beter voor het milieu. En de materialen waarmee de koffiebekers zijn is hierbij van belang. Laat plastic weg en kies voortaan voor duurzame kartonnen koffiebekers. Dat betekent vaak dat er een andere leverancier gezocht moet worden, maar juist dat zijn de externe factoren die leiden tot meer duurzaamheid.

Het gebruiken van duurzame leveranciers betekent vanuit de kern dat uw bedrijf ook duurzamer wordt. Koop bijvoorbeeld gerecycled papier in plaats van papier afkomstig van bomen uit weggevaagde bossen in Zuid-Amerika. Kies voor kartonnen alternatieven voor plastic verpakkingen. Dit is niet alleen voor de productie van uw eigen goederen van belang, maar ook voor alle andere producten die binnen het bedrijf worden gebruikt.

Stel goede duurzaamheidsdoelstellingen vast

Het is niet zo dat doelstellingen over één nacht ijs worden behaald. Daar is tijd voor nodig. Stel daarom doelstellingen voor het hele jaar vast en deel deze per kwartaal op. Verminder bijvoorbeeld het papierverbruik met 5% per kwartaal, dus 20% over het hele jaar. Pas dit ook toe op het energieverbruik. Werk op deze manier langzaam de lijst met doelstellingen af, zodat er aan het eind van 2020 veel doelstellingen voor een betere duurzaamheid worden behaald.