Milieu-impact van drinkbekers volgens Stichting Disposables Benelux

Er bestaan veel veronderstellingen wanneer het om de milieuvriendelijkheid van drinkbekers en warme dranken gaat. In dit artikel kunt u de bevindingen van Stichting Disposables Benelux bekijken. Op basis van wetenschappelijk onderzoek is de milieu-impact van drinkbekers door hen onderzocht.

Beker van porselein of aardewerk

Kiest u voor een beker van porselein of aardewerk? Dan zal het u verbazen dat dit niet de milieuvriendelijkste beker is. Als er wordt gekeken naar de levenscyclus, is deze namelijk niet toereikend om het stukje duurzaamheid van deze bekers te garanderen. Zeker als er meerdere malen uit een wegwerpbare beker wordt gedronken, blijken wegwerpbare bekers veel milieuvriendelijker. Dit heeft te maken met het productieproces van porselein of aardewerk en het feit dat de bekers gewassen dienen te worden. Gebruikt u vaker dan vier keer een beker van porselein of aardewerk, zonder deze af te wassen? Pas dan pakt dit milieuvriendelijker uit dan bekers van kunststof.

Beker van plastic

De laatste jaren is er veel verbeterd aan het produceren van plastic bekers. Zo zijn de bekers vooral veel lichter en dunner geworden. Met name tijdens het vervoer brengt dit grote voordelen met zich mee, er wordt hierdoor veel minder CO2 uitgestoten. Dankzij deze ontwikkelingen, kenmerkt de Stichting Disposables Benelux plastic bekers als milieuvriendelijk. Echter mag niet worden vergeten dat plastic soms in de natuur komt, in dat geval is dit daar nauwelijks meer weg te krijgen en kan plastic in het water terecht komen. Niet voor niets heeft de Europese Unie daarom nagedacht over het gebruik van plastic en is er een lijst opgesteld met plastic dat in de toekomst niet meer gebruikt mag worden. Goedkopekoffiebekers.nl begrijpt dat er een einde komt aan plastic bekers en er naar duurzamere alternatieven gekeken moet worden.

Beker van papier

In het geval van koude dranken bent u wat betreft papier het beste af, in dit geval hoeft er namelijk geen speciale coating gebruikt te worden en kan papier eenvoudig worden hergebruikt. Helaas is dit bij warme dranken een ander verhaal en wordt er een coating gebruikt. Veel bekers van papier zijn daardoor niet zo milieuvriendelijk als ze op het eerste oog lijken en moeten de verbrandingsoven in.

Biologisch afbreekbare beker

Voor warme dranken zijn biologisch afbreekbare bekers het milieuvriendelijkst. De bekers kunnen namelijk vergist worden tot compost en laten geen sporen na.

Stichting Disposables Benelux heeft kritiek op het gebruik van biologisch afbreekbare drinkbekers. Deze zouden in theorie vergist kunnen worden, echter gebeurt dit niet altijd. Anno 2011 waren de kosten hier te hoog voor en bleek er geen enkel bedrijf bereid om in dit soort afvalstromen te investeren.

Met Halo Green Cups is Goedkopekoffiebekers.nl een initiatief gestart waarmee de duurzaamheid van uw koffiebekers gegarandeerd wordt. Wij ondersteunen u namelijk bij het inzamelen van koffiebekers en kunnen deze vervolgens opnemen in een vergistingsproces. Zo kunnen wij garanderen dat uw koffiebekers niet in de verbrandingsoven komen en zijn uw koffiebekers 100% duurzaam. Daarnaast compenseren wij de CO2-uitstoot met passende projecten en wordt er papier gebruikt dat over een FSC-keurmerk beschikt. Ga naar www.halogreencups.nl voor het complete verhaal.