Koffie op de blockchain

Meer dan 125 miljoen boeren verdienen hun dagelijks brood met het telen van koffiebonen. Een groot deel van deze kleine koffieboeren leeft onder de armoedegrens van $2 per dag. Om dit te verbeteren kan blockchain een essentiële rol spelen.​

Waarde verdeling koffieketen

De koffieketen wordt momenteel beheerst door vijf grote multinationals. In de afgelopen decennia hebben zij alle waarde in keten naar zich toegetrokken. Waar de waarde in de keten vroeger eerlijk verdeeld was tussen producerende en consumerende landen, is die nu compleet scheef. Momenteel blijft slechts 15% van de waarde achter in producerende landen, terwijl dit juist landen zijn die deze waarde hard nodig hebben. Koffieproducerende landen zijn namelijk voor het grootste deel ontwikkelingslanden.

Koffie op de blockchain

Moyee Coffee is met het gebruik van FairChain de eerste in Nederland die blockchain inzet om de koffieketen inzichtelijk te maken. Blockchain is het middel om transparantie en vertrouwen in de koffieketen te creëren. Elk stukje data in de keten, van een oogst tot een betaling, moet worden opgeslagen in de blockchain. Deze digitale administratie wordt decentraal opgeslagen en is voor iedereen inzichtelijk. Elk stukje data is onveranderbaar nadat die is ingevoerd op de blockchain. Naast het inzichtelijk maken van de keten via blockchain, gebruikt Moyee Coffee de blockchain namelijk ook om transacties te doen en contracten af te sluiten met de boeren met wie de onderneming samenwerkt. Op die manier wordt bewijs geleverd welke prijs de boeren krijgen en of ze een eerlijke prijs krijgen voor hun product en weet de consument precies waarom het product een bepaalde prijs heeft.

koffie op de blockchain