(H)eerlijke koffie

Samen voor een betere wereld! Koffie die een eerlijke afkomst heeft smaakt toch veel lekkerder? Steeds meer koffieleveranciers houden zich bezig met 100% gecertificeerde koffie. Je kunt niet proeven of een boer de bonen liet groeien zonder chemische bestrijdingsmiddelen én of hij er een eerlijke prijs voor kreeg. Daarom zijn er keurmerken in het leven geroepen zoals Fairtrade, Bio, UTZ / Rainforest Allicane en 4C. Met deze keurmerken wordt er rekening gehouden met de boer, eerlijke prijzen en het milieu. Het doel hierbij is dat de koffiedrinker bewust geniet van de koffie, maar ook stilstaat bij het bijdragen aan een betere wereld. Deze trend zal steeds vaker voorbij komen!

Dé belangrijkste keurmerken in de wereld van koffie

Fairtrade Nederland

Eén van de bekendste keurmerken van Nederland is het Fairtrade keurmerk. Fairtrade helpt boeren en arbeiders/werknemers in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen. Boerencoöperaties die aangesloten zijn bij fairtrade krijgen een eerlijke prijs voor hun waar, een prijs die leidt tot een hoger en stabieler inkomen. De standaarden van fairtrade zijn gericht op een beter bestaan voor koffieboeren en arbeiders op koffieplantages. Fairtrade is zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging.

UTZ certified en Rainforest Alliance

UTZ en Rainforest Alliance zijn in 2018 gefuseerd. Samen hebben UTZ en Rainforest Alliance meer dan 45 jaar ervaring op het gebied van duurzame landbouw, bosbeheer en levensonderhoud. De organisaties werken eraan om ervoor te zorgen dat boeren en producenten meer handvatten krijgen om hun levensonderhoud te verbeteren en tegelijk het leefgebied waar ze wonen en werken te beschermen. Het UTZ-label staat voor duurzamere landbouw en betere kansen voor boeren, hun families en onze planeet. Het UTZ-certificeringsprogramma stelt boeren in staat betere landbouwmethoden te gebruiken, betere gewassen te verbouwen en meer inkomen te genereren. Ze leren hoe ze de arbeidsomstandigheden kunnen verbeteren, zich kunnen aanpassen aan klimaatverandering en het milieu kunnen beschermen. De Rainforest Alliance creëert een duurzamere wereld door sociale en marktkrachten te gebruiken om de natuur te beschermen en het leven van boeren en bosgemeenschappen te verbeteren. Om onze missie te bereiken, werken we samen met diverse bondgenoten over de hele wereld om positieve verandering teweeg te brengen in de wereldwijde toeleveringsketens en in veel van onze meest cruciale natuurlijke landschappen.

Biologisch keurmerk

Biologisch is de meest duurzame manier om voedsel te produceren. Het Europees biologisch keurmerk maakt duidelijk dat het product voldoet aan de EU-regels en eisen voor biologische productie. Het logo staat verplicht op alle biologische producten die in de Europese Unie (EU) zijn geproduceerd. Op biologische producten van buiten de EU mag het keurmerk gebruikt worden, maar dat is niet verplicht. Bij de teelt van biologische koffiebessen worden geen (chemische) pesticiden en insecticiden gebruikt. Insecten en ziekteverwekkers worden op natuurlijke wijze bestreden. Koffie met een biologisch keurmerk is dus beter voor het milieu en de natuur. Daarmee ook beter voor de koffieboeren.

4C Association

De 4C is een gedragscode voor duurzame koffie, de afkorting komt van de naam Common Code for the Coffee Community. 4C-certificering past hoge normen toe op economische, sociale en ecologische omstandigheden voor koffieproductie en -verwerking om duurzame, betrouwbare en eerlijke koffietoeleveringsketens tot stand te brengen.

Dé belangrijkste keurmerken in de wereld van koffie